aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

arimrOd 15 marca trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych finansowanych z PROW za 2021 r. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorza Pudy, termin ich składania został wydłużony do 17 czerwca. Wnioski przyjmowane będą również po tej dacie – do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności, zostanie pomniejszona o 1 proc.

fot. UM Kamienna Góra

Burmistrz Janusz Chodasewicz wspólnie z innymi dolnośląskimi samorządowcami zaapelował o jak najszybsze uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy. Ustawą w sprawie ratyfikacji wielomiliardowego funduszu właśnie zajmują się posłowie na nadzwyczajnym posiedzeniu parlamentu.

lubawka Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę.

Kamienna GóraZakończyliśmy projekt wymiany i rozbudowy ulicznego oświetlenia w Kamiennej Górze. Na ponad 80 ulicach pojawiło się prawie 1000 nowych latarni.

fot. UM Kamienna Góra

Kamienna Góra znów jest gospodarzem ruin zamku Grodztwo. Miasto zakończyło współpracę wrocławską Fundacją Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki, która przez 10 ostatnich lat miała opiekować się zabytkiem.

Kamienna GóraWkrótce przystąpimy do projektowania modernizacji ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze. W ogłoszonym przez samorząd przetargu wystartowały trzy firmy projektowe. Zaoferowały przygotowanie dokumentacji za cenę od 134 tys. zł do ponad 191 tys. zł.

fot. UM Lubawka

Gmina Lubawka zakończyła realizację projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz. nr 242, 246, 241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka”

Kamienna GóraDziesięć ofert wpłynęło w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy budynku byłej szkoły przy ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze.

fot. UM Kamienna Góra

Ruszył nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Kamiennej Góry. Dokumenty można składać do 30 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9:00 do 15:00.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA