aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. OKE KrakówPrzez trzy dni trwać będzie próbny egzamin ósmoklasisty. Zadania udostępniane są w internecie.

 

Dzisiaj (poniedziałek, 30 marca) uczniowie piszą próbny egzamin z języka polskiego, jutro (31 marca) z matematyki, w środę (1 kwietnia) z języka obcego. Egzaminy zaczynają się o godzinie 9:00.

Zadania i arkusze dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.gov.pl 
oraz na stronach komisji okręgowych:
OKE Gdańsk: https://www.oke.gda.pl/
OKE Jaworzno: http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php
OKE Kraków: http://www.oke.krakow.pl/inf/
OKE Łomża: http://oke.lomza.pl/
OKE Łódź: http://oke.lodz.pl/
OKE Poznań: https://www.oke.poznan.pl/
OKE Warszawa: https://www.oke.waw.pl/
OKE Wrocław: https://oke.wroc.pl/

OKE Kraków informuje, że zadania można rozwiązywać na komputerze lub wydrukować i wypełniać ręcznie. Wypełnione karty odpowiedzi należy wysłać nauczycielowi w ustalony z nim sposób.

Rozwiązania CKE ma opublikować 8 kwietnia.

Właściwy egzamin ósmoklasisty ma się odbyć 21, 22 i 23 kwietnia 2020 roku.

REKLAMA