aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - Dzień Strażaka

Skromny charakter miały tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Kamiennej Górze. Uroczysty apel odbył się na placu przy komendzie powiatowej.

Oprócz awansowanych strażaków w apelu uczestniczyli strażacy pełniący dzisiaj służbę oraz zaproszenie samorządowcy i przedstawiciele jednostek OSP.

Komendant Sławomir Graczyk krótko posumował ubiegły rok, w którym jednostka pozyskała dwa nowe wozy i uczestniczyła w nowym zadaniach, związanych z epidemią koronawirusa. Na ten rok zaplanowany jest zakup dwóch kolejnych wozów, modernizacja systemu komunikacji radiowej. Nowym wyzwaniem będzie budowana droga S3 z tunelem i miejscami postojowymi dla pojazdów przewożących niebezpieczne ładunki.

Po uroczystości część awansowanych strażaków, zgodnie z tradycją, wylądowała w zbiorniku z wodą.

Komendant wojewódzki nadał stopień starszego ogniomistrza: ogniomistrzowi Mieczysławowi Figurze, ogniomistrzowi Danielowi Borysowi, ogniomistrzowi Sławomirowi Cebuli.

Komendant powiatowy nadał stopień starszego strażaka: strażakowi Piotrowi Kowalczykowi i strażakowi Bartłomiejowi Jaworskiemu.

Awanse na stopnie oficerskie nadane przez ministra wręczone zostaną podczas uroczystości wojewódzkich. Stopień młodszego brygadiera nadany został starszemu kapitanowi Marcinowi Padołowi.

REKLAMA