aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. UM Lubawka

22 maja 2020 r. Burmistrz Miasta Lubawka – Ewa Kocemba przekazała urządzenie filtrowentylacyjne PROFLOW SC do kombinezonów Prochem III dla WCSKJ w Jeleniej Górze. Sprzęt został przyjęty przez Dyrektora WCSKJ w Jeleniej Górze – Pana Nikolaja Lambrinowa oraz Dyrektora ds. medycznych -Pana Zbigniewa Markiewcza. W połączeniu ze skafandrami zakupionymi przez Gminę Marciszów całość stanowi wyposażenie dla personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) WCSKJ w walce z COVID-19.

Kamienna Góra - ZSZiOJeśli jesteś zainteresowany pracą w służbach mundurowych, to wybierz kierunek technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w wojskowości.

fot. UM Kamienna Góra

Kamiennogórskie szkoły podstawowe rozpoczęły zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas 1-3. Dziś zjawiło się na nich jedynie sześcioro dzieci.

kondolencje

fot. UM Lubawka

Z uwagi na potrzebę edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych zaplanowaliśmy utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej zaczynającej się u wylotu Doliny Miłości, kończącej się pod rezerwatem "Kruczy Kamień".

fot. UM Lubawka

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Lubawka podpisała umowę o powierzenie grantu na zrealizowanie projektu pn. "Zagospodarowanie i uatrakcyjnienie miejsc przyjaznych turyście" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

fot. UM Kamienna Góra

Rozstrzygnęliśmy przetarg na dzierżawę 14 parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze. 1 czerwca urząd miasta przejmie administrowanie płatnymi parkingami w mieście. Zamierzamy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie.

sanikomZ powodu modernizacji sieci wodociągowej dzisiaj (piątek, 22 maja) do godziny 14:00  możliwe są przerwy w dostawie wody w miejscowościach Jarkowice, Miszkowice. 

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

dirDolnośląska Izba ROlnicza we Wrocłąwiu wysłała do starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentó oraz dyrektorów dolnośląskich oddziałów KRUS i ARiMR pismo z prośbą o udzielanie rolnikowm pomocy i wsparcia przy pozyskiwaniu niezbędnych dokumentów i zaświadczeń. Poniżej publikujemy całą treść pisma.

fot. UM Lubawka

W dniu dzisiejszym Sekretarz Urzędu Miasta - Arkadiusz Dybiec w imieniu Burmistrza Miasta Lubawka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Michał Ołdak w imieniu wszystkich Radych przekazali kardiomonitor modułowy ze stojakiem jezdnym dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Sprzęt medyczny został przyjęty przez Prezes PCZ - Panią Barbarę Kosak.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA