aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

W piątek (14 marca) o godzinie 16:00 w sali witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbędzie wernisaż wystawy "Kamienna Góra w obiektywie, II edycja"

Kamienna Góra - Przedszkole nr 1

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamiennej Górze przy ul. Spacerowej 12 serdecznie zaprasza dzieci z rodzicami na Dni Otwarte Przedszkola w następujące soboty: 8, 15 i 22 marca 2014 r. w godzinach 10.00 - 12.00.

Kamienna GóraMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze informuje, że w związku z Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. (MP z dnia 17 grudnia 2013 poz. 1024) oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Kamiennej Górze Nr XLI/252/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Osoby i rodziny spełniające przesłanki wymienione w art.7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. których dochód w rozumieniu art.8 ust. 3 w/wym ustawy:

Kamienna Góra - starostwoStarostwo Powiatowe w Kamiennej Górze przypomina, że 31.03.2014 r. upływa termin wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd, sprzedaż oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kamienna Góra - Starostwo

Mając na uwadze wygodę naszych klientów, zdecydowaliśmy się wydłużyć poniedziałkowe godziny pracy w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości lokalowej z gminnego zasobu nieruchomości :

Kamienna Góra - Przedszkole nr 3

Dyrektor i pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 3 w Kamiennej Górze zapraszają chętnych rodziców z dziećmi w wieku od 3 - 6 lat na  dni otwarte przedszkola - w dni powszednie w okresie: 10 - 14 marca w godzinach 9.00 – 11.00.

fot. UM Kamienna Góra

Nowoczesny, ratujący życie sprzęt, jest od dzisiaj na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Specjalistyczna Jednostka Ratownictwa w Kamiennej Górze. Defibrylator Lifepak 500 zaprezentowany oficjalnie został podczas spotkania ratowników z Burmistrzem Krzysztofem Świątkiem w kamiennogórskim ratuszu.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA