aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Dwóch oferentów wystartowało w konkursie, który ma wyłonić podmiot uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji komunalnych miasta Kamienna Góra.
Oferty złożyły podmioty:

 

- NWAI Dom Maklerski SA, ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
- Dom Maklerski BDM SA, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko – Biała

NWAI Dom Maklerski zaproponował 2,55 procent marży dodawanej do stawki WIBOR. Pozostałe koszty wycenił na ponad 200 tys. zł. Dom Maklerski BDM zadowoliłby się marżą w wysokości 2,5 proc. dodaną do stawki WIBOR. Pozostałe koszty wycenił na ok. 120 tys. zł.

Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone jeszcze w tym miesiącu. Koszty emisji obligacji nie będą wyższe od kosztów zaciągnięcia kredytu w banku. Pozwalają za to na większą elastyczność w spłacie zadłużenia.

 

Za 10 mln złotych, które uzyskamy dzięki emisji miejskich obligacji, dokończonych zostanie szereg dużych samorządowych inwestycji takich jak: Centrum Kultury, budowa ścieżki rowerowej oraz modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego, remont ul. Jana Pawła II i modernizacja hali sportowej przy SP1

REKLAMA