aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

LubawkaDnia 09 września 2019 r. został złożony przez Gminę Lubawka wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno - ściekowa". Pomoc ta udzielana jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"

 

Dofinansowanie kierowane jest z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Realizacja inwestycji zapewni dostęp do sieci wodociągowej dla mieszkańców Miszkowic oraz Jarkowic, co wpłynie znacząco na jakość życia mieszkańców obu miejscowości.

REKLAMA