aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

Grudzień to miesiąc, w którym przeprowadzamy Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego, tradycyjne od lat „turystyczne święta” młodych turystów ze szkół podstawowych z terenu powiatu kamiennogórskiego. Niestety, podobnie jak w poprzednim roku, nasz niechciany czwarty współorganizator różnego rodzaju działań turystyczno-krajoznawczo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej - „pandemia SARS-CoV-2” – ponownie zamieszała w naszych grudniowych planach powodując przejście szkół podstawowych, od 20 grudnia 2021 r., na nauczanie zdalne. W związku z w/w faktem zostały odwołane planowane na ten okres dwie świąteczne lekcje muzealne w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oraz dwie wycieczki autokarowo-edukacyjne do Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” w Wałbrzychu, w których mieli uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej w Ptaszkowie. Nie zostały przeprowadzone również tradycyjne i oczekiwane przez naszych młodych członków i sympatyków Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego.  

fot. PTSM-JR

W dniu 14 grudnia 2021 roku uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w interesujących i aktywizujących ich warsztatach piekarskich „Od ziarenka do bochenka” w „Galerii pod Aniołem” w Dobkowie. Pierwszoklasiści włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 17 grudnia 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze aktywnie uczestniczą w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra. W związku z przejściem, od 20 grudnia 2021 r., szkół podstawowych na nauczanie zdalne, zaplanowane na 20 oraz 21 grudnia lekcje muzealne zostały odwołane.

fot. PTSM JR MM

W dniu 10 grudnia 2021 roku uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pierwszoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 16 grudnia 2021 roku uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze aktywnie uczestniczą w „Cyklu wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 9 grudnia 2021 roku uczniowie klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Trzecioklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Fot. PTSM-JR, JM

W dniu 14 grudnia 2021 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pierwszoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze kontynuując swoje uczestnictwo w „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 9 grudnia 2021 roku uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Historia książki i komiksu” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Drugoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 15 grudnia 2021 roku uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pierwszoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM JR

W dniu 7 grudnia 2021 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na ciekawą lekcję muzealną pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia” w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Pierwszoklasiści, członkowie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział w Kamiennej Górze włączyli się do „Cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

REKLAMA