aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Ptaszków

Urząd Gminy w Kamiennej Górze unieważnił postępowanie przetargowe na budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą w Ptaszkowie.

 

Po przeanalizowaniu ofert urząd doszedł do wniosku, że najtańsza oferta (2 100 000 złotych) jest zbyt niska. Wykonawca nie udowodnił, że zaproponowana cena nie jest ceną rażąco niską. Zamawiający, czyli gmina, otrzymał jedynie lakoniczną odpowiedź bez dowodów dotyczących sposobu wyliczenia ceny oferty.

Druga oferta na kwotę 3 813 000 złotych przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie budowy. Urząd ma 3 miliony 200 tysięcy złotych na realizację zadania. Dwie kolejne oferty były jeszcze droższe.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA