aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

pracowniaterminalowa alternatywadlatradycyjnychstanowiskkomputerowych1

Pracownia komputerowa kojarzy się przede wszystkim z pomieszczeniem, w którym ustawionych jest kilka stanowisk z komputerami stacjonarnymi. Takie rozwiązanie jest jednak coraz mniej opłacalne, a przede wszystkim niesie za sobą pewne trudności, między innymi związanych z wolniejszym i mniej efektywnym zarządzaniem. Nieprawidłowa obsługa czy konserwacja ma negatywny wpływ na funkcjonowanie całej pracowni. Istnieje jednak alternatywa pozwalająca zapomnieć o tych problemach – pracownia terminalowa.

Czym jest pracownia terminalowa?
Pracownia terminalowa to nowe rozwiązanie zakładające, że każde stanowisko nie musi być wyposażone w osobny komputer. Przy poszczególnych biurkach znajduje się wówczas jedynie monitor, klawiatura oraz mysz. Ostatnim elementem jest natomiast terminal komputerowy – niewielkie urządzenie pozwalające na współdzielenie zasobów serwera między stanowiskami.

Pracownia terminalowa to wiele zalet
Nie bez powodu pracownia terminalowa cieszy się coraz większą popularnością zarówno w szkołach, biurach, jak i w jednostkach administracji. Przede wszystkim dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania możliwe jest łatwiejsze obsługiwanie stanowiska bez konieczności konfigurowania każdego komputera, dbania o jego konserwację czy instalację aktualnego oprogramowania. Czynności te trzeba wykonać tylko jednorazowo – na serwerze. Dzięki temu każde stanowisko korzysta z tego samego oprogramowania. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku pracowni terminalowej w szkole, gdzie różnice w funkcjonowaniu poszczególnych komputerów mogą uniemożliwiać lub przynajmniej utrudniać wykonywanie niektórych zadań. Pracownia terminalowa oznacza także wydatek mniejszy o ponad 30% w porównaniu do wyposażenia sali w komputery stacjonarne czy laptopy i ich późniejszą eksploatacją.

pracowniaterminalowa alternatywadlatradycyjnychstanowiskkomputerowych2

Źródło: https://pracowniaterminalowa.pl/

Gdzie pracownia terminalowa znajdzie zastosowanie?
Pracownia terminalowa bardzo często wykorzystywana jest w szkołach, co nie oznacza, że to jedyne miejsce, w którym takie rozwiązanie dobrze się sprawdzi. Chętnie korzysta się z niego także w firmach czy biurach, przede wszystkim ze względu na wspomnianą zaletę niższych kosztów zakupu sprzętu, licencji czy konserwacji. Rozwiązania terminalowe oznaczają także łatwiejszą pracę w zespole, gdzie każdy pracownik korzysta dokładnie z tych samych programów i możliwości. Stanowiska terminalowe można instalować również w miejscach o wysokim zapyleniu czy narażonych na drgania o dużej częstotliwości, a ewentualna kradzież sprzętu nie spowoduje wycieku danych. W związku z tym jest to rozwiązanie nie tylko tańsze, ale i bezpieczne, a przede wszystkim – poprawiające efektywność pracy osób korzystających ze stanowisk komputerowych. Rozwiązania terminalowe sprawdzą się jednak także w innych miejscach – wszędzie tam, gdzie pracownicy korzystają z pakietów biurowych czy innych tego typu oprogramowania.

 

REKLAMA