aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 10 maja 2017 r. uczniowie dwóch klas – III b oraz III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej tegorocznej wycieczce w ramach cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Uczestnicy wycieczki po przyjeździe autokarem „Zwiedzaczka” do Szklarskiej Poręby wysiedli obok granitowych skałek Marianki i udali się do KARKONOSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. We wnętrzu Centrum zobaczyli bardzo interesującą interaktywną wystawę „Wirtualne Karkonosze”. W poszczególnych boksach wystawy korzystając z ekranów dotykowych mogli poznać wiele interesujących wiadomości związanych z najwyższym sudeckim pasmem górskim – Karkonoszami prezentujących m.in. faunę i florę, kotły polodowcowe, torfowiska, lasy Gór Olbrzymich, których najwyższym szczytem jest Śnieżka (1603 m.n.p.m). Ciekawostką Centrum jest duży model panoramiczny całego pasma Karkonoszy z podświetlanymi elementami wybranego obszaru górskiego. Ponadto dowiedzieli się, że utworzony w 1959 r. Karkonoski Park Narodowy jest jednym z 23-ch parków narodowych w Polsce, a na obszarze naszego województwa znajduje się jeszcze Park Narodowy Gór Stołowych.

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia z Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w tle autokarem dojechali na parking położony obok kolejnej atrakcji turystycznej Szklarskiej Poręby – Wodospadu Szklarki.

Stąd udali się na krótką pieszą wędrówkę czarnym szlakiem biegnącym wokół tej turystycznej miejscowości do jednej z głównych atrakcji miasta, kilkumetrowej wysokości granitowej grupy skalnej złożonej z kilku bloków CHYBOTKA. Najwyżej położony kamień o średnicy około 4 m. wsparty w dwóch miejscach daje łatwo się rozkołysać. Ze względu na swój kształt był nazywany również „Misą Cukru”. Ta urokliwa, granitowa grupa skalna położona jest na tzw. Szlaku Walońskim.

Po odpoczynku przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania żwawo powędrowali do ścisłego rezerwatu przyrody – „WODOSPADU SZKLARKI”, który jest enklawą Karkonoskiego Parku Narodowego. Ten 13-metrowej wysokości wodospad, do którego doprowadziła ich ścieżka dydaktyczna „Do Wodospadu Szklarki” jest bez wątpienia najpopularniejszym karkonoskim wodospadem udostępnionym turystom już w XVIII w. poprzez wybudowanie przez właściciela położonej niżej witrolejni specjalnej ścieżki wzdłuż brzegu Kamiennej. Obok wodospadu w 1868 r wybudowano gospodę, którą po przebudowach i remontach przekształcono na schronisko o dźwięcznej nazwie „Kochanówka”.

Na zakończenie swojego spotkania z karkonoską przyrodą mali kamiennogórzanie znaleźli jeszcze czas na zakupy powycieczkowych pamiątek w licznych straganach znajdujących się obok parkingu.

Pełni nowych wrażeń ze swojego pierwszego pobytu w Szklarskiej Porębie w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.     

Opiekę nad młodymi adeptami karkonoskiej przyrody sprawowały: Anna Chamot i Barbara Hnisdiłów – wychowawczynie klas oraz Monika Bielak i Wioletta Fląt – rodzice, a uczestników wycieczki poprowadził Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA