aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 6 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze zainaugurowali tegoroczny „Cykl imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego” organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu Aleksandrę Trytek. Cykl wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Po przyjeździe busem „Zwiedzaczka” na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu żwawo pomaszerowali leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego – najwyższej prawnej formy ochrony przyrody utworzonej w 1959 r., w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski.

Następnie dotarli do budynku Centrum, które mieści się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. W Sali Informacyjnej CI KPN spotkali się z prowadzącą zajęcia edukacyjne, która zapoznała uczestników wycieczki z tematyką zajęć, podczas których mieli możliwość poznania budowy geologicznej Karkonoszy, a także poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się binokularami.

W Sali Informacyjnej zajęcia prowadziła Aleksandra Trytek. Oglądając unikatową mapę na podłodze wykonaną w formie mozaiki, stworzonej z oryginalnych skał występujących w Karkonoszach i ich otoczeniu zostali zapoznani z budową geologiczną najwyższego pasma górskiego Sudetów. Wśród nich można wyróżnić przede wszystkim GRANIT (równoziarnisty, porfirowaty, drobnoziarnisty), a także łupki łuszczykowe, gnejsy, wapienie krystaliczne. Ponadto dowiedzieli się że najwyższy szczyt pasma ŚNIEŻKA (1603 m.n.p.m) zbudowana jest z najtrwalszych skał – hornfelsów, a karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami.

Następnie zaprosiła ich na wirtualny spacer po najciekawszych miejscach Karkonoszy. Wielkoformatowa prezentacja multimedialna  zawierająca panoramy 3D przeniosła ich do wyjątkowych miejsc Karkonoszy z najwyższym szczytem Sudetów oraz kotłów polodowcowych – Wielkiego i Małego Stawu, czy torfowisk na Równi pod Śnieżką. Zobaczyli też m. in. żagnicę północną – uważanej za relikt epoki lodowej. W Karkonoszach znajduje się jedyne w Polsce stanowisko tej rzadkiej ważki występującej na torfowiskach na Równi pod Śnieżką. Natomiast przy pomocy dotykowego modelu Karkonoszy obejrzeli dwa krótkie filmy wyjaśniające proces powstawania kotłów polodowcowych oraz torfowisk. Podsumowaniem tej części zajęć było praktyczne rozpoznawanie i nazywanie, przy pomocy zamieszczonej obok mapy geologicznej legendy poszczególnych karkonoskich skał, które nanosili na karty pracy. Zobaczyli również ekspozycję najpiękniejszych karkonoskich skał i minerałów wyeksponowanych w gablotach. Tuż przed opuszczeniem Sali Informacyjnej zobaczyli zdjęcia granitową grupę skalną Bażynowe Skały z charakterystycznym regularnym prostokątnym systemem spękań w granicie.

Następnie przeszli do Sali Warsztatowej, w której słuchając informacji o budowie Karkonoszy dowiedzieli się, że występujące w Sudetach skały należą do wszystkich trzech głównych grup: MAGMOWYCH - powstałych przez zastygnięcie gorącej płynnej magmy w głębi skorupy ziemskiej bądź wulkanicznej lawy na powierzchni, OSADOWYCH    – powstałych przez stopniowy przyrost osadów znoszonych przez rzeki do obniżeń terenu, opadających na dno morskie lub powstałych ze szczątków roślinnych i zwierzęcych oraz METAMORFICZNYCH - powstałych z wcześniej istniejących skał, poddanych w głębi skorupy ziemskiej działaniu wysokich ciśnień i temperatury. Wśród licznych rodzajów skał szczególne miejsce zajmuje GRANIT – podstawowy budulec dużej części Karkonoszy/ Należy on do skał magmowych głębinowych, czyli powstającą przez zastygnięcie magmy na dużej głębokości w skorupie ziemskiej. Lekka magma granitowa stosunkowo łatwo przemieszcza się w wyższe oraz chłodniejsze partie skorupy ziemskiej. Proces ten nosi nazwę intruzji, a gdy temperatura magmy spadnie poniżej 800°C, rozpoczyna się proces krystalizacji pierwiastków obecnych w magmie. Łączą się one w mieszaniny pierwiastków, z których powstają poszczególne minerały. Granit to skała składająca się z kwarcu, skalenia potasowego, biotytu i plagioklazu, który w zależności od składu mineralogicznego może różnić się barwą skały. Młodzi kamiennogórzanie poznali różne rodzaje kwarców, w tym kryształ górski, kryształ dymny, ametyst i morion.

W dalszej części zajęć warsztatowych przypomnieli sobie podstawowe zasady obsługi binokularów, a następnie mogli obserwować przy ich pomocy strukturę niektórych karkonoskich minerałów. Podsumowaniem ciekawych zajęć o budowie geologicznej Karkonoszy ich uczestnicy przyporządkowywali nazwy do odmian barwnych kwarcu: kryształ górski – bezbarwny, ametyst – fioletowy, kwarc dymny – brunatny, kwarc różowy - różowy morion – czarny, kwarc mleczny – biały, cytryn – żółty. Bezbłędnie z tym zadaniem poradziło sobie czterech uczniów, którzy w nagrodę otrzymali wydawnictwo KPN pt. Rośliny Karkonoskiego Parku Narodowego. Na zakończenie zajęć edukacyjnych mieli możliwość zadania swojego pytania Aleksandrze Trytek, która udzielała im odpowiedzi, a uczestników „giełdy pytań” nagrodziła mapami turystyczno-przyrodniczymi KPN.    

Po zrobieniu wspólnego pamiątkowego zdjęcia w Sali Informacyjnej CI KPN oraz pożegnaniu się z nią kamiennogórska młodzież opuściła Karkonoski Park Narodowy i udała się w drogę powrotną do Karpacza, gdzie zobaczyli plenerową ekspozycję skał, z których zbudowane są Karkonosze, a następnie busem „Zwiedzaczka”, pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach – najwyższym paśmie Sudetów, powrócili do Kamiennej Góry.

Ponadto uczestnicy wycieczki aktywnie zdobywający odznakę Turysta Przyrodnik otrzymali po 5 punktów do tej odznaki, a Bartosz Płuciennik wypełnił normę na stopień popularny.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Jowita Sroka – wychowawczyni klasy, Irena Omachel – bibliotekarka szkolna oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA