aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 4 marca 2017 r. na szlaki turystyczne wyruszyli młodzi członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze inaugurując tym samym tegoroczny cykl wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Młodzi miłośnicy aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, wykorzystując słoneczne promyki w kalendarzowej zimie, przyjechali busem „Zwiedzaczka” do Krzeszowa. Rozpoczynając swoją pierwszą, sobotnią wycieczkę zobaczyli przydrożną figurę św. Jana Nepomucena, spowiednika czeskiej królowej Zofii, którego król Wacław IV nakazał w 1393 r. utopić w Wełtawie. Pamięć o jego męczeńskiej śmierci przerodziła się w końcu XVII w. w bardzo silny kult religijny w całych Czechach. Jan Nepomucen został kanonizowany przez papieża Benedykta XIII w 1729 r. patronując dobrej spowiedzi. Na ul. Benedyktyńskiej zobaczyli KAMIENNY KRZYŻ - zabytek dawnego prawa karnego z XIV-XVI w. wykonany z piaskowca. Były one wystawiane przez zabójcę jako jedna z form zadośćuczynienia, którego rodzaj oraz wymiar ustalał sąd, przed którym dochodziło do pojednania zabójcy z bliskimi zamordowanego, po złożeniu  przez niego zapewnienia o „nieumyślności” dokonania zabójstwa. Zabójstwo nieumyślne to przestępstwo mogące podlegać rozstrzygnięciu według systemu kompozycyjnemu stosowanego, w większości przypadków na terenach, gdzie obowiązywało prawo niemieckie.

Natomiast na skarpie przed budynkiem na ul. Benedyktyńskiej 19 zobaczyli POMNIK PRZYRODY okazały dąb szypułkowy (obwód pnia w pierśnicy 430 cm) objęty ochroną prawną rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r. Stąd młodzi kamiennogórzanie zielonym szlakiem turystycznym dotarli do ul. Sądeckiej 17, gdzie przy murze klasztornym Zespołu Opactwa Cystersów zobaczyli KAMIENNY PRĘGIERZ z XVI w. – kolejny w naszym regionie zabytek dawnego prawa karnego zwany również „słupem hańby”. Wystawienie pod nim było jedną z najdotkliwszych kar, gdyż oznaczało dla skazanego całkowitą utratę czci i honoru. Wiązało się ono również z relegowaniem skazańca z danego ośrodka na określony czas, podawany w latach lub na zawsze. Karę chłosty stosowano rzadziej i była ona sankcję za cięższe przewinienia. Kara wystawienia lub chłosty pod pręgierzem mogła być powiązana również z wypaleniem piętna na ciele skazańca.

Spacerując uliczkami Krzeszowa oglądali ponadto murowane kapliczki KALWARII KRZESZOWSKIEJ docierając do Domu Annasza, w którym zobaczyli znajdującą się na piętrze płaskorzeźbę „Naigrywanie się z Chrystusa”, a w przyziemiu w Ciemnicy figurę umęczonego Jezusa. Murowane kapliczki wybudowano w latach 1703-1717 za czasów opata Dominika Geyera, zastępując 32 drewniane kapliczki z obrazami m. in. Michała Willmanna wzniesione w latach 1672-1680 z fundacji opata Bernarda Rosy. Obok kapliczki rośnie POMNIK PRZYRODY – lipa drobnolistna (obwód w pierśnicy 344 cm) objęta ochroną prawną rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r.  

Z Krzeszowa, po dłuższym odpoczynku niedaleko szkółki leśnej, Głównym Szlakiem Sudeckim im dr Mieczysława Orłowicza dotarli do Betlejem – przysiółku Krzeszowa nad potokiem o biblijnej nazwie Cedron. Zobaczyli w nim murowaną kaplicę Bożego Narodzenia wzniesioną w latach 1674-78 oraz DREWNIANY PAWILON OPACKI NA WODZIE z XVIII w. W jego wnętrzu znajdują się malowidła Georga Neunhertza – wnuka Michała Willmanna przedstawiające sceny o tematyce wodnej, nawiązujące do Starego Testamentu. Kontynuując swoją sobotnią wyprawę zielono znakowaną ŚCIEŻKĄ DYDAKTYCZNĄ oraz żółtym szlakiem turystycznym wiodącymi m.in. zboczem Długosza dotarli do Kamiennej Góry kończąc swój 10-kilometrowy spacer turystyczny przez Kotlinę Krzeszowską. Obszar po którym wędrowali objęty jest także inną formą ochrony przyrody jako SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „NATURA 2000” – GÓRY KAMIENNE.

W trakcie wycieczki wszyscy biorący udział w sobotniej wyprawie zdobyli do 19 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik, po 10 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej oraz po 4 pkt. do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.

Ponadto normę na Odznakę Turysta Przyrodnik w stopniu brązowym podczas sobotniego spaceru wypełnili: Kacper Wilk, Julia Wojtarowicz i Aleksandra Dobek, a na stopień popularny normę uzyskali: Jakub Gozdur oraz Jakub Kosal. Natomiast normę na Górską Odznakę Turystyczną w stopniu popularnym spełnili Jakub Gozdur oraz Anna Żelazko.

Opiekę nad młodymi adeptami turystyki sprawowali: Sylwia Czerwińska  – opiekunka koła oraz Jerzy Rubach – Przodownik Turystyki Górskiej oraz Instruktor Ochrony Przyrody PTTK i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA